1. Úvodní ustanovení

Tímto dokumentem společnost Etershop.cz, provozovaná Jan Šatoplet, IČ: 73746631, se sídlem na adrese Notečská 567/4, Praha 8, 18100, informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

2. Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při nákupu, registraci nebo v rámci komunikace. To zahrnuje, ale není omezeno na: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu pro doručení zboží.

3. Účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem realizace objednávky, komunikace se zákazníkem a pro marketingové účely, pokud nám na to dáte souhlas.

4. Doba uchování údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy a po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

5. Přenos údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám s výjimkou společností zajišťujících doručení zboží nebo platební transakce.

6. Vaše práva

Máte právo na přístup k svým údajům, na jejich opravu nebo smazání, případně omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od [datum], a nahrazují předchozí verze těchto zásad a podmínek.